Produkte

#rrelsetemia


Prej muajit janar Irisa është përdoruese e rregullt e produkteve të FatmaRrela. Në foto ilustrohet ndryshimi i saj nga muaji janar deri në ditën e sotme! Thjesht fantastike!